• TINHHOANET

Cán bộ dân vận “phải có hình thức phù hợp để định hướng dư luận”

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức tuyên truyền, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, xấu, độc trên mạng xã hội”, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu.

Cán bộ dân vận "phải có hình thức phù hợp để định hướng dư luận"
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Sáng qua (4/11), Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và tuyên dương các cán bộ dân vận tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị cán bộ các cấp phải thường xuyên tiếp dân, lắng nghe tiếng nói và đối thoại với người dân. 

Bà Lệ cũng đề nghị cần phải xem mạng xã hội là môi trường hoạt động của công tác dân vận: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức tuyên truyền, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời có hình thức phù hợp để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, xấu, độc trên mạng xã hội”, bà Lệ nói.

Đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, bà Lệ đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; huy động sự tham gia của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ Thức (t/h)

x