• TINHHOANET

Quá độ lên CNXH là vấn đề rất vướng, chưa rõ, cần tiếp tục nghiên cứu

Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.W Phùng Hữu Phú cho biết, lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào “là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được” và cần tiếp tục nghiên cứu. 

Quá độ lên CNXH là vấn đề rất vướng, chưa rõ, cần tiếp tục nghiên cứu
GS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Gia Hân/ thanhnien.vn)

“Không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác – Lênin tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân, rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1 việc vững vàng tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, đó là khẳng định của GS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, báo cáo tại hội nghị báo cáo viên T.Ư do ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức.

Theo đó, ông Phú cho hay mục tiêu chính trị của Đảng là “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, về vấn đề làm thế nào để đạt được mục tiêu ấy, tức là lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào thì vẫn “là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được” và cần tiếp tục nghiên cứu.

Cũng theo ông Phú, hiện nay đã có ý kiến đề nghị bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội vì “đã lạc hậu lắm rồi”. Tuy nhiên, ông Phú cho rằng, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy, nguồn cơn của quá trình sụp đổ là sự chuệch choạc, dao động trong tư tưởng, mà dao động trong tư tưởng thì sẽ dao động trong lãnh đạo.

GS Phùng Hữu Phú cho biết, văn kiện đại hội lần này đã có nhiều điểm mới. Một trong số đó là bổ sung “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng.

“Cái gì còn tốt thì giữ lấy, cái gì chưa hoàn thiện thì bổ sung, cái gì chưa có mà giờ cần thiết thì thêm vào đó là đổi mới, chứ không phải đổi mới là phủ nhận sạch trơn”, ông Phú nói.

Một điểm mới khác, theo ông Phú, là dự báo các vấn đề lớn trong giai đoạn tới bao gồm vấn đề biển Đông. Ông Phú cho rằng, người anh em cộng sản này sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng biển Đông. Hoặc là độc chiếm, hoặc là kiểm soát, thao túng. 

Ông cho rằng để đột phá nguy nan trước mắt là phải tư duy cho ra được làm sao chớp lấy thời cơ, khắc phục nguy cơ, thậm chí hóa nguy thành cơ.

“Không làm được cái này thì không đột phá được”, Giáo sư Phú phân tích.

Từ Thức(t/h)

x