Quy định

25/04/14, 01:55

tinhhoa.tv là trang web được lập ra với mục đích mang đến cho người đọc góc nhìn bao quát và trung thực về cuộc sống, con người cùng thế giới quan sinh động. Thông tin từ tinhhoa.tv đa dạng đến từ nhiều nguồn, được đóng góp từ phía thành viên tham gia và ban quản trị. Do đó, để tinhhoa.tv ngày càng phát triển cũng như khẳng định được tính chuyên nghiệp và chất lượng thông tin của trang, chúng tôi mong muốn quý vị đọc giả cùng các thành viên tham gia đồng ý và tuân thủ một số quy định dưới đây:

1. BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

tinhhoa.tv tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. tinhhoa.tv không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình.

  • Đối với nội dung được tinhhoa.tv phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ, tinhhoa.tv sẽ xoá tất cả mà không cần báo trước. Nếu phát hiện việc lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tinhhoa.tv có quyền giới hạn truy nhập của người vi phạm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  • Đối với những thông tin được xác nhận từ phía người dùng là có nội dung vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin vui lòng thông báo đến Ban quản trị, cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng liên quan đến nội dung quy phạm cùng thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi có trách nhiệm tiến hành xác nhận thông tin, đưa ra biện pháp xử lý theo quy định.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với  tinhhoa.tv theo địa chỉ email sau: [email protected]

2. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐĂNG TẢI

Trang web tinhhoa.tv luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các ảnh hoặc các nội dung khác. tinhhoa.tv có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của tinhhoa.tv sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của trang web.

2.1. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý (bao gồm: bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, sự chấp thuận của cá nhân, tổ chức xuất hiện trong nội dung thông tin,…) cũng như kết quả (hậu quả) liên quan đến các nội dung mà bạn đăng tải lên trang tinhhoa.tv.

2.2. Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste tinhhoa.tv, bạn chuyển quyền này cho tinhhoa.tv. Khi đó tinhhoa.tv sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; như sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ Ảnh, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ Ảnh cho công việc biên soạn, đưa lên trang web.

2.3. Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web tinhhoa.tv quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

2.4. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

(i) đăng tải các nội dung vi phạm các quy định của pháp luật về vấn đề bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ lên trang web tinhhoa.tv;

(ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới tinhhoa.tv hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

(iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;

(iv) đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. tinhhoa.tv sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

2.5. Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web tinhhoa.tv, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. tinhhoa.tv không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải. Đối với thông tin được bạn cho là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết tôn trọng quyền tự do thông tin và không có những hành động chống lại tinhhoa.tv.

3. CÁC LIÊN KẾT

Trang web tinhhoa.tv có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi tinhhoa.tv). tinhhoa.tv không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. tinhhoa.tv cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này.

4. TỪ CHỐI ĐẢM BẢO VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Ban quản trị tinhhoa.tv từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm nội dung và thông tin trên trang web. tinhhoa.tv không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web cũng như không chịu trách nhiệm về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

4.1. Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);

4.2. Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

4.3.Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/ hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

4.4.Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

4.5.Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

4.6. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

4.7. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng tinhhoa.tv sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

Ban Quản trị tinhhoa.tv